מחבר: moshe yael

מזוזות מעוצבות מבטון לכניסה לבית ולחדרים